Området    Se billeder

Lønstrup har ca. 500 indbyggere, et tal der næsten 20-dobles i sommersæsonen. Byen ligger ca. 13 km fra Hjørring og består af en mindre bydel, som ligger i læ af kløften ud mod havet samt af et nyere parcelhuskvarter oven for den gamle bydel.

Navnet "Lønstrup" menes at stamme fra en hovedgård kaldet "Løthentorp", som har ligget mod vest, hvor der i dag er hav. Dalen, hvor Lønstrup ligger i dag, var mølledam til gården. Der skete senere et gennembrud ud til havet, og dalen blev tørlagt og bebygget.

Fiskeri fra åben strand har gennem nogle århundreder været det bærende erhverv i Lønstrup. l 1800-tallet blev der desuden drevet en omfattende skudehandel med Norge. Fra Lønstrup udgik skuder med landbrugsprodukter, og de vendte hjem med træ.

I 1852 oprettedes i byen en redningsstation. Redningsbåden, der blev roet af lokale fiskere, har gennem tiderne bjerget over 200 nødstedte. l dag er stationen nedlagt, men redningshuset ses stadig på bådepladsen, og huser i dag den gamle Lønstrup-kutter "Marly". Lønstrup Fiskeriforening købte i 1996 kutteren og den har siden gennemgået en total restaurering så den i dag fremstår fuldt funktionsdygtig. "Marly" kan beses i redningshusets åbningstid.

På bådepladsen kan man også opleve de små fiskerbåde blive trukket op på land. Antallet af både er dog i dag reduceret i forhold til tidligere, hvor Lønstrup var udgangspunkt for et af Vesterhavets bedste hummerfiskerier.

På bådepladsen kan man også opleve de små fiskerbåde blive trukket op på land. Antallet af både er dog i dag reduceret i forhold til tidligere, hvor Lønstrup var udgangspunkt for et af Vesterhavets bedste hummerfiskerier.     Læs mere på www.Loenstrup.dk
 

Mårup Kirke:    Se billeder
 
Den lille middelalderkirke blev opført i 1200-tallet ca. 2 km fra kysten, men står nu blot 20 m fra den stejle klint. På grund af kysterosion rykker klinten hvert år 2-3 m nærmere kirken.
 
 På den forblæste kirkegård ses blandt de gamle grave mindesmærket for de omkomne fra fregatten "The Crescent"s forlis ud for kysten i 1808, hvor 226 marinere druknede. Ankeret er senere bjerget og opstillet ved kirkens gavl. Kirken har været kulisse i flere film, bl.a. "Babettes gæstebud".
 Se mere på eller få en folder på turistbureauet.